Internetové stránky obyvatel nově vybudovaných rodinných domů - "Zápaďáků".
 
Zapomeňme na vnitřní spory ....
 [Radomír Čáp]
10.12.2009 08:40
Před nedávnem jsem na webu sledoval celkem ostrou diskuzi mezi spoluobčany Starých Jesenčan. Zajímavé, ale o to mi teď nejde.

Myslím si, že situace nazrála k tomu, aby se primárně společnými silami řešil JZ obchvat Pardubic. Pokud jsem dobře pochopil, nyní se rozhoduje o tom, která varianta obchvatu se definitivně zakreslí do map. Toto pak již bude nemožné změnit. Nevím, jak účinně se bránit, ale mohu říci, že všichni z nové ulice (nová výstavba k letišti) podpoříme každou aktivitu v tomto směru.

P.S.
Jsem přesvědčen, že hluk a smog ovlivní negativně všechny občany Starých Jesenčan a to i ty, kteří bydlí na opačném konci obce. Nebude-li však zbytí, tlačme obchvat co nejdále od obce (těsně vedle hranice pro "klamavá světla") a požadujme ochranný násep viz. křižovatka  Dražkovice/Pardubice (když to šlo tam...)
Radomír Čáp

 

Souhlasím [Kamil Kolář]
11.12.2009 15:41
Poslal jsem dotaz na ředitele ŘSD Pardubice Ing. Vebra zde je znění: "Dobrý den pane Vebr,
Ve včerejší reportáži České televize o jihozápadním obchvatu Pardubic I/2 jste řekl ,že dvě varianty jihozápadního obchvatu jsou posuzovány v procesu EIA, nevíte kdy bude veřejné projednávání ohledně tohoto procesu ?"

Vyjádření ŘSD k dotazu (viz. předchozí příspěvek) [Kamil Kolář]
14.12.2009 08:09
Dobrý den,
K Vašemu dotazu uvádím: Zpracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí probíhá, bude dokončeno v termínu 30.6.2010.Potom bude požádáno
MŽP o projednání záměru a  ustanoven zpracovatel posudku.Následné veřejné projednávání je v kompetenci MŽP,předpokládáme, že by mohlo proběhnout
Do konce roku 2010.
S pozdravem

Jiří Jedlička
Vedoucí manažer malých a středních projektů
ŘSD ČR Správa Pardubice
14.12.2009 08:57:41
stork62

Jste si jisti, že Váš soused v ulici ví o této webové stránce?

ANO (25 | 40%)
NE (9 | 15%)
ZEPTÁM SE (28 | 45%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one