Internetové stránky obyvatel nově vybudovaných rodinných domů - "Zápaďáků".

Slatiňany - výstavba

Transformace domova sociálních služeb Slatiňany

DSS Slatiňany je jedním ze 4 zařízení v ČR, které byly zařazeny do předpilotní (nulté) fáze projektu transformace pobytových sociálních služeb.Transformace sociálních služeb v ČR představuje proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách. Jinak řečeno, jedná se o přechod od institucionální péče ke komunitní.Transformace je investičně podporována Evropskou unií (Strukturální fond - ERDF ) v rámci tzv. Integrovaného operačního programu (IOP)www.strukturalni-fondy.cz/iop . DSS Slatiňany je zapojen do projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb", který je financován z Evropského sociálního fondu a Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost" a ze státního rozpočtu ČR. Pardubický kraj je jedním z prvních v České republice, který se na realizaci tohoto projektu podílí. 
Dne 17. 12. 2009 byl Radou Pardubického kraje schválen Transformační plán DSS Slatiňany a následně předložen ke schválení na MPSV ČR. V současné době probíhá zpracování dvou žádostí o finanční podporu projektů Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I a II.
Hlavním cílem transformace DDS Slatiňany v letech 2009 - 2014 je přechod z institucionálního na komunitní způsob poskytování služeb, zvýšení úrovně kvality života uživatelů DSS Slatiňany. Jde o to, aby uživatelé sociálních služeb prožili svůj život plnohodnotně v běžných životních podmínkách. Během několika příštích let dojde kpřestěhování celkem 144 uživatelů, kteří jsou v současné době ubytováni v hlavním areálu domova, do nových objektů, odpovídajících kritériím transformace.
V první řadě dojde zejména k přestěhování uživatelů ubytovaných v budově č.p. 153 v Nádražní ulici ve Slatiňanech. Tento objekt je již nevhodný k poskytování moderně koncipovaných sociálních služeb. Někteří klienti obývají 8 - 10 lůžkové pokoje. Budova neposkytuje dostatek soukromí, není v ní dostatek WC a koupelen. Zlepšit tento nežádoucí stav je ze stavebního hlediska nemožné. Základní popis nových objektů:
Dvanáct nových dvojdomků bude postaveno v Pardubicích, Chrudimi, Slatiňanech, případně v dalších lokalitách okresů Pardubice a Chrudim. Přednostně bude využito pozemků v majetku měst a obcí, teprve poté budou připadat v úvahu nákupy pozemků od dalších subjektů.

V jednotlivých dvojdomcích budou umístěny 2 domácnosti s vysokou mírou podpory. Jedna domácnost bude čítat 4 - 6 uživatelů. Pokoje zde budou 1 - 2 lůžkové. Objekty budou koncipovány jako bezbariérové. Projekt je zpracováván dle kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče, jehož autorem je MPSV ČR. Vnitřní uspořádání místností (počet jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů apod.) bude zohledňovat specifické potřeby uživatelů (např. autismus, poruchy chování aj.).

Počítá se s využitím části vybavení (movitý majetek) z původního objektu č.p. 153 v Nádražní ulici ve Slatiňanech.

Jste si jisti, že Váš soused v ulici ví o této webové stránce?

ANO (25 | 40%)
NE (9 | 15%)
ZEPTÁM SE (28 | 45%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one